Thursday, September 15, 2011

அம்பேத்கரியர்கள்: நெருக்கடியும் சவால்களும். - ஆனந்த் டெல்டும்டே
இந்திய அளவில், தலித் இயக்கம் பற்றின ஒரு சுயவிமர்சன நூல். வாசிக்கும்போது தமிழ்ச் சூழலில் இயங்கி வரும் தலித் இயக்கங்களின் மேல் சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறது.அம்பேத்கரியர்கள் யார்?

அம்பேத்கரியர்,அம்பேத்கரியம் என்பன தலித் வெகு மக்களின் பொதுவான சொல்லாடலின் பகுதிகளாகியுள்ளன. வெகு மக்களிடையே புழக்கத்தில் உள்ள பதங்களைப் போல இவற்றுக்கும் துல்லியமான அர்த்தங்கள் இல்லை. கல்லூரிப் பேராசிரியர்களா வும், ஆராய்ச்சியாளர்களாகவும்(acadamics) இருக்கிறவர்கள் கூட துல்லியமான அர்த்தத்தில் இவற்றைப் பயன்படுத்தவில்லை. இப்பதங்களுக்கான அர்த்தத்தை வரையறுக்கச் சிலர் செய்த முயற்சியின் வெற்றி கேள்விக்குரியது. அவர்களது முயற்சியின் விளைவுகளுக்களுக்கும் அப்பதங்களை வெகுமக்கள் எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்களோ அதற்கும் தொடர்புப் பொருத்தம் ஏதுமில்லை. இந்தப் பதங்களை பயன்படுத்துபவர்களைக் கேள்வி கேட்டால் அவர்களிடமிருந்து வழக்கமாக வரும் உடனடிப் பதில் இதுதான்; காந்தியவாதி, லோகியவாதி என்பன போன்ற பதங்களுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட அர்த்தங்கள் இல்லை. அப்படியிருக்க அம்பேத்கரியர் என்பதற்கும் வரையறை என்ன என்று ஏன் வலியுறுத்த வேண்டும் ? தீங்கற்றவையாக ஒலிக்கும் இத்தகைய வாதங்கள் அம்பேத்கரிய தலித்துக்களின் நடைமுறைகள் குறித்த ஏராளமான தகவல்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. இந்து மதம், இந்துப் பண்பாடு ஆகியன மேலாண்மை செலுத்தும் சமுதாயத்தில் நிலவுகின்ற அனைத்தையும் சந்தேகிக்க வேண்டிய தலித்துகள், அச்சமுதாயத்திலுள்ள ஒவ்வொன்றையும் முன்மாதிரியாகக் கொள்வது- நாங்கள் அதனை வித்தியாசமாகப் பயன்படுத்துகிறோம் என்று உரிமை பாராட்டிக்கொண்ட போதிலும் - விந்தையானது. பாலி மொழியில் உள்ள நீண்ட கதைப் பாடல்களை ஏன் பாடுகிறீர்கள் ? அர்த்தமில்லாத மதச் சடங்குளை ஏன் கடைப்பிடிக்கிறீர்கள்? பழைய சம்பிரதாயங்களை ஏன் இன்னும் வைத்திருக்கிறீர்கள்? என்று கேட்டால், சட்டென்று அவர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள்; 'இந்துக்களும்தான் அவற்றைச் செய்கிறார்கள்'. உண்மையில், அவர்களது நடத்தையைக் விமர்சனக்கண்ணோடு பார்த்தோமேயானால், அவர்களது பண்பாட்டு வாழ்க்கை முழுவதுமே என்ன செய்கிறார்களோ அதே பாணியில்தான் இருக்கின்றது. அவர்கள் உணர்வுப்பூர்வமாக இந்துக்களை விமர்சனம் செய்தாலும், உணர்வுபூர்வமற்ற வகையில் அவர்கள் ஒவ்வொரு விடயத்திலும் இந்துக்களையே பின்பற்றுகிறார்கள். தற்போதைய போலி அறிவுஜீவிப் போக்குகளான தலித் முதலாளியம், தலித் பூர்ஷ்வா வர்க்கம் முதலியவையும் கூட, தலித்துக்களையும், தலித் அல்லாதவர்களையும் உள்ளடக்கிய சமுதாயத்திலுள்ள முன்மாதிரிகளை நகல் செய்வதேயன்றி வேறு அல்ல. - பக் 6,7

இதோடு

அம்பேத்கரியர்கள் எதிர் கொள்ளும் நெருக்கடிகளாக

அடையாள நெருக்கடி
கருத்து நிலை நெருக்கடி
தலைமை நெருக்கடி
அரசியல் நெருக்கடி
அறவொழுக்க நெருக்கடி
அமைப்பு நெருக்கடி
வாழ்க்கை நெருக்கடி

என அவற்றை விளக்குவதோடு மேற்கண்ட நெருக்கடிகளுக்கான காரணத்தையும் சொல்கிறார்.

உதாரணமாக தலைமை நெருக்கடியில்

ஒவ்வொரு சமூகக் குழுவும் ஏராளமான பிரிவுகளாக பிளவுபட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் தனித்தனித் தலைமை உள்ளது. அம்பேத்கரியத் தலித்துக்களின் தலைமை என்பது அவப்பேறாக நிலப்பிரபுத்துவப் பண்பாட்டில் காணப்படும் முன்மாதிரியை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, முதலில் ஒரு தலைவரை உருவாக்குவது,பின்னர் அவரைச் சுற்றி ஒரு குழு திரண்டு அந்தத் தலைவரை வலுப்படுத்துவது. மக்கள் குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகளுக்காக கிளர்ச்சி செய்து ,ஒன்றாகத் திரண்டு ஒரு தலைமையை உருவாக்குவதன் மூலம் அம்பேத்கரிய தலித் இயக்கம் ஒரு உயிரோட்டமுள்ள வளர்ச்சியைப் பெறுவதில்லை. தலித்துகள் தலைமைகளை உருவாக்கும் முறை தலைவருக்கும் அவரைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கும் ஓர் இடைவெளியை உருவாக்கி, தலைவருக்குப் பொருளாதார வசதிகளைத் தேவையாக்குகிறது. அந்த வசதி தலித்துக்களிடமிருந்து கிடைப்பது சுலபமல்ல. எனவே பல தலித் தலைவர்கள் தலித் அல்லாத செல்வந்தர்களின் ஆதரவை நாடுகின்றனர். எனவே இத்தகைய தலைவர்கள் தங்களுக்கு கொடையளிப்பவர்களுக்குக் கடமைப்பட்டவர்களாகவும் அவர்கள் சொல்வதின்படி நடக்க வேண்டியவர்களாகவும் உள்ளனர். நாம் இவ்வாறு சொல்வதனால் எல்லாத் தலைவர்களுமே இவ்வாறுதான் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என்று பொருள் கொள்ளக் கூடாது: அவர்கள் எல்லோருமே தங்கள் அரசியல் வாழ்வை இப்படித் தலித் அல்லாதவர்களிடமிருந்து உதவி பெற்றுத்தான் தொடங்கவில்லை. ஆனால் அவர்களது வளர்ச்சியின் ஒரு கட்டத்தில், தலித் அல்லாதவர்களிடமிருந்து உதவி பெறுவது வேண்டாமா என்னும் தடுமாற்றத்திற்கு ஆளாகி, தங்களை நிலை நிறுத்திக்கொள்ளுவதற்காக தவிர்க்கமுடியாதபடி தலித் அல்லாதவர்களின் உதவியைப் பெறும் ஆசைக்குப் பலியாகி, எந்தக் குறிக்கோளுடன் தொடங்கினார்களோ அதிலிருந்து திசை விலகிச் சென்றுவிடுகிறார்கள். இது தலித் தலைவர்களிடம் சுயநலப் போக்கைத் தூண்டிவிட்டு,  சீரழிவு என்னும் நச்சுச் சூழலை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. தற்போது தலித்துகள் சிக்கித் தவிக்கும் புதை சேற்றிலிருந்து அவர்களை மீட்பதற்கு மிகப் பெருந்தடையாக இருப்பவர்கள் இந்த சுயநலத் தலைவர்கள்தான். - பக்-26,27.

விவாதிக்கப்பட வேண்டிய நூல்.
'அம்பேத்கரியர்கள்: 
நெருக்கடியும்  சவால்களும்

ஆசிரியர்: ஆனந்த் டெல்டும்டே
தமிழில்: எஸ்.வி.ராஜ துரை
விடியல் பதிப்பகம்.

தமிழர்....அரசு....தமிழகம்.......?


                                        


                             ஒரு மறுவாசிப்பு வேண்டி.........

புதிய வந்தேறியம்.

தமிழகத்திற்கு வாய்த்த அதிகார வகுப்பிலும்கூட இன்று தமிழரல்லாதார்மே பெரும்பான்மையா? மொழிவழியில் தமிழகத்தைக் கொந்திக் கூறாடி நாற்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆயினும், தமிழகத்தில் அரசு அதிகாரத்திலும் ஆட்சித் துறையிலுங்கூட தமிழரல்லாதோரே இன்னும் தனிக்கொற்றம் புரிந்து வருகின்றனர். 1995 ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தின் ஆளவந்தாராக விளங்கிய வந்தேறிகள் சிலரை அடியில் காண்க:*

                                            ஆட்சித் துறை இ..( I.A.S )

ஆர் வரதராசுலு..................................முதலமைச்சரின் செயலர்................தெலுங்கர்
ஆதிஷேஷையா..................ப.............முதலமைச்சரின் இணைச்செயலர்.....தெலுங்கர்
ஃழீலாப்பிரியா....................ப.............ஆளுனரின் செயலர்.......................தெலுங்கர்
அரிபாஷ்கர்.......................ப.............தலைமைச் செயலர்........................தெலுங்கர்
சி,இராமச்சந்திரன்..............................தொழில்துறை செயலர்...................மலையாளி
ஜி.இராமகிருஃழ்ணன்........இ...................போக்குவரத்து ஆணையர்....................தெலுங்கர்
எம்.தேவராஜ்...................................... நகராட்சி இயக்குனர்.....................படுகர்
சுந்தரதேவன்.....................ப..............தேர்தல் ஆணையர் செயலர்.............படுகர்


எம்.அகமது...............................................................................மலையாளி
பி,சி.சிரியாக்.............................................................................மலையாளி
லீலா நாயர்...............................................................................மலையாளி
சாந்தஃழீலா நாயர்......................................................................மலையாளி
கே.ஏ மாத்யூ.....................ப.....................................................மலையாளி
சூசன் மாத்யூ..................................................................................மலையாளி
கே.சந்திரசூடன்..................ப.....................................................மலையாளி
.பி.சோசம்மா...................ப.....................................................மலையாளி
மாதவன் நம்பியார்..............ப.....................................................மலையாளி
வே.மாதவன் நாயர்................ப.....................................................மலையாளி
டி.ஜேக்கப்.............................ப.....................................................மலையாளி
பிந்து மாதவன்................................................................................மலையாளி

வி.கே.ஜெயக்கொடி.............ப.....................................................தெலுங்கர்
ஆதிஷேஃசன்........................ப.....................................................தெலுங்கர்
வரபிரசாதராவ்...................ப....................................................தெலுங்கர்
ராம்மோகன்ராவ்................ப.....................................................தெலுங்கர்
ஜி..ராஜ்குமார்.....................ப.....................................................தெலுங்கர்
ஆர்.பாஷ்கரன்.......................ப.....................................................தெலுங்கர்
ஜே.டி.ஆச்சார்யாலு......................................................................தெலுங்கர்
ஜி.ரங்காராவ்....................ப......................................................தெலுங்கர்
பிரபாகர் ராவ்.................................................................................தெலுங்கர்
வி.கே.சுப்புராஜ்..............................................................................தெலுங்கர்
.வி.ஃழெட்டி...................ப.......................................................துளுவர்
எம்.பி.பிரானேஃழ்.................ப.......................................................கன்னடர்
புஜங்கராவ்...........................ப.......................................................வடவர்
எச்.எம் பாண்டே..................ப.......................................................வடவர்
ஆர்.சி.பாண்டா....................ப.......................................................வடவர்
கே.சௌத்ரி.........................ப.......................................................வடவர்
உஜாகர் சிங்........................ப................................................வடவர்
எஷ்.கே.உபாத்தியாயா.......ப................................................வடவர்
பிரிஜேஷ்வர் சிங்..................ப................................................வடவர்
சுவரண் சிங்...................... ..ப................................................வடவர்
நிர்மல் சிங் ஹிரா................ப................................................வடவர்
அனுராதா கட்டி..............................................................................வடவர்
அஜித் பட்டாச்சார்யா..........ப............................................................வடவர்
மோகன் பியாரே..............................................................................வடவர்
என்.பி.குப்தா........................ப.........................................................வடவர்
நரேஃழ் குப்தா..................ப................................................வடவர்
ராக்கேஃழ் குப்தாஷ்...........ப............................................................வடவர்
சமீர் வியாஷ்......................................................................................வடவர்
ஹன்ஷ்ராஜ் வர்மா............................................................................வடவர்
குத்சியா காந்தி.............................................................................வடவர்
சி.கே.கரியாலி..............................................................................வடவர்
ஜோர் சிங் ஃழயிம்..........................................................................வடவர்
சத்பதி.........................................................................................வடவர்
தீபக் ஜெயின்................................................................................வடவர்
லதிகா படால்கர்............................................................................வடவர்
முனீர் ஹோடா.................ப...........................................................வடவர்
ஐஷ்பீர் சிங் பஜாஜ்............ப..................................................வடவர்
வால் ராவ்னா சைலோ.......ப.............................................................வடவர்
ரேமந்தகுமார் சின்ஃகா....................................................................வடவர்
சன்வத் ராம்..................................................................................வடவர்
ரவி வினய் ஜா................................................................................வடவர்
பவன் டெப்னா...............................................................................வடவர்
பிரவீண்குமார்.................................................................................வடவர்
ரமேஃழ்ராம் மிஷ்ரா..........................................................................வடவர்
தேபேந்திர நாத் சாரங்கி..................................................................வடவர்
அம்புஜ் சர்மா.................................................................................வடவர்
சசி சேகர்.....................................................................................வடவர்
பிரிஜ் கிஃழோர் பிரசாத்....................................................................வடவர்
ராஜிவ் ரஞ்சன்.................ப...........................................................வடவர்


                                             காவல் துறை - .கா.(I.P.S)
கே.கே ராஜசேகர நாயர்......கா.ப...........காவல் தலைமை இயக்குனர்............மலையாளி
சர்மா...............................கா.ப...........கூடுதல் காவல் இயக்குனர்..............வடவர்
ஆர்.சி.பந்த்.......................கா.ப............கூடுதல் காவல் இயக்குனர்..............வடவர்
பெருமாள்சாமி...................கா.ப...........காவல்துறைத் தலைவர்(குற்றம்)...........தெலுங்கர்
குமாரசாமி........................கா.ப............காவல்துறைத் தலைவர்...................தெலுங்கர்
சந்திர கிழோர்...................கா.ப............காவல்துறைத் தலைவர் (சிறை)...........வடவர்
முகர்ஜி.............................கா.ப............காவல்துறைத் தலைவர்...................வடவர்
முன்ஃழினி........................,கா.ப............காவல்துறைத் தலைவர்...................வடவர்
பி.ஆர் தாப்பா....................கா.ப.............காவல்துறைத் தலைவர்...................வடவர்
என். பாலச் சந்திரன்...........கா.ப.............காவல்துறைத் தலைவர்........................மலையாளி
விஜயகுமார்......................கா.ப.............காவல் வட்டத் துணைத்தலைவர்........மலையாளி
பாலசந்திரன்....................கா.ப.............காவல் வட்டத் துணைத்தலைவர்........தெலுங்கர்
இராதா கிருஃழ்ண ராஜா.....கா.ப............காவல் வட்டத் துணைத்தலைவர்........தெலுங்கர்
ராமராஜன்........................கா.ப............காவல் வட்டத் துணைத்தலைவர்........தெலுங்கர்
கே.வி.எஷ் மூர்த்தி..............கா.ப............காவல் வட்டத் துணைத்தலைவர்........தெலுங்கர்
லத்திகா சரண்..................கா.ப............காவல் வட்டத் துணைத்தலைவர்........வடவர் 


விபாகர் சர்மா...................கா.ப.................................................வடவர்
அசோக் ஜிண்டா................கா.ப.................................................வடவர்
சஞ்சை அரோரா...............கா.ப..................................................வடவர்
ஜாங்கிட்.........................கா.ப..................................................வடவர்
அஜிஷ் பாங்ரா..................கா.ப..................................................வடவர்
ஆர்.என்.சவானி................கா.ப..................................................வடவர்
ரவீந்திரநாத்.....................கா.ப..................................................மலையாளி
பி.பாஷ்கர்........................கா.ப..................................................தெலுங்கர்
திலகவதி.........................கா.ப..................................................தெலுங்கர்
ரஞ்சித் சிங்......................கா.ப..................................................சௌராட்டிரர்                                                           வழக்குமன்றத் துறை

கே..சுவாமி......................உயர்வழக்குமன்றத் தலைமை நடுவர்..............கன்னடர்
வெங்கடசாமி.....................உயர் வழக்குமன்ற நடுவர்............................தெலுங்கர்
ராமானுஜம்........................நடுவர்....................................................தெலுங்கர்
வி.ராமசாமி........................நடுவர்....................................................தெலுங்கர்
ராஜு......................................நடுவர்....................................................தெலுங்கர்
ஶ்ரீ ராமுலு.........................நடுவர்.....................................................தெலுங்கர்
சிவப்பா...................................நடுவர்.....................................................கன்னடர்
சிவராஜ் பாட்டீல்....................நடுவர்.....................................................கன்னடர்
அப்துல் ஹாதி........................நடுவர்.....................................................உருது
அலி அகமது...........................நடுவர்.....................................................உருது
சுப்பிரமணி.............................நடுவர்.....................................................மலையாளி
வெங்கிடாச்சலம்...............நடுவர்......................................................தெலுங்கர்
சீனிவாசன்.......................நடுவர்......................................................தெலுங்கர்
ஜெயராம் சவுதா....................நடுவர்......................................................கன்னடர்
ஜெய்சிம்ம பாபு.................நடுவர்......................................................கன்னடர்


இந்த அழகில் தமிழ் நாட்டில் தமிழை ஆட்சி மொழியாகவும் வழக்குமன்ற மொழியாகவும் செய்வது எங்கனம் ஆகும்?


நூல் : தமிழின மீட்சி
ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை
ஆசிரியர்; குணா

தமிழக ஆய்வரண்
வெங்காலூர். 1995.

இதன் நீட்சியாக வாசிக்க.....

குணா
பாசிசத்தின் தமிழ் வடிவம்.
- அ.மார்க்ஸ்.
கோ.கேசவன்.

Wednesday, September 14, 2011

சென்னகரம்பட்டி கொலை வழக்கு.
" நீதி நம்பக்கம் இருக்கும்போது, நாம் எப்படித் தோற்போம் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. இந்தப் போராட்டம் எனக்கு மிகுந்த உற்சாகம் ஊட்டுவதாக இருக்கிறது. இந்தப் போராட்டம் முழுமையாக உணர்வு பூர்வமானது. அதில் துளி அளவும் சுயநலம் இல்லை. ஏனெனில், நமது போராட்டம் சொத்துக்கானதோ, அதிகாரத்திற்கானதோ அன்று.நமது போராட்டம் விடுதலைக்கானது. இந்த சமூக அமைப்பினால் ஒடுக்கவும் சிதைக்கவும் பட்ட மனித மாண்பை மீட்டெடுப்பதற்கான போராட்டமே நம்முடையது. உங்களுக்கான எனது இறுதி அறிவுரை இதுவே; கற்பி,போராடு ஒன்றுசேர்"

அம்பேத்கர்.

சென்னகரம்பட்டி கொலை வழக்கினை அரசும் காவல்துறையும் நேர்மையான முறையில் கையாண்டிருக்குமானால் மேலவளவு கொலை நிகழ்ந்திருக்காது. சென்னகரம்பட்டிக்கும் மேலவளவுக்கும் இடையிலான தொலைவு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம்தான். சென்னகரம்பட்டி கொலை இரவு நேரத்தில் ஓடும்பேருந்தை நிறுத்தி நிகழ்த்தப்பட்டது. மேலவளவு கொலையோ, பட்டப்பகலில் ஓடும் பேருந்தை நிறுத்தி நிகழ்த்தப்பட்டது. சென்னகரம்பட்டி கொலை நிழந்த அதே சாலையில் கொலை நிகழ்ந்த இடத்திற்கு நூறு மீட்டர் தொலைவில் மூன்று ஆண்டுகள் இடைவெளியில் மேலவளவு கொலை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. சென்னகரம்பட்டி கொலையைச் செய்த அதே கள்ளர் இனத்தைச் சார்ந்தவர்களே மேலவளவு கொலையையும் செய்திருக்கிறார்கள். இரண்டு கொலைகளுமே இரண்டு திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. அரசின் மெத்தனப் போக்கையும் காவல்துறை, நீதித்துறை போன்றவற்றின் சாதியமனோபாவத்தை புரிந்து கொண்டும் சென்னகரம்பட்டி கொலையில் உற்சாகம் அடைந்த கள்ளர்கள் சென்னகரம்பட்டி கொலை நடந்த அதே முறையில் ( same plot) மேலவளவு கொலையை நிகழ்த்திக் காட்டியிருக்கிறார்கள்.

ஏறத்தாழ தலித் அமைப்புகள் தலித் கொலை நிகழ்வுகளையொட்டி கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களோடு நிறுத்திக்கொள்ளும் நிலையில், குறைந்தபட்ச நீதிக்கான எந்த உத்தரவாதமுமின்றி அரசின் கருணையிலேயே நடந்து நீர்த்துப் போய்விடுகின்றன.

( பக்கம் 5,6 )

அரசு தரப்பு சாட்சி எண் ; 10

பெயர்; டாக்டர்.லதா கணேசன்
/பெ: கணேசன்
கிராமம்: மேஜர்.மதுரை
சாதி: இந்து பிள்ளைமார்.
வயது:50 ஆண்டுகள்
நாள்: 28.3.2008

முதல்விசாரணை : அரசு தரப்பில்


நான் தற்போது மேலூரில் தனியார் மருத்துவமனை வைத்து நடத்தி வருகிறேன். 1992ம் ஆண்டு அரசு மருத்துவமனை மேலூரில் உதவி மருத்துவராக பணி புரிந்தேன். 6.7.92ம் தேதி பாண்டி கணேசன் என்பவர் காவலர் 566 என்பவர் கொடுத்த வேண்டுகோளை பெற்று அன்று காலை 10.30 மணிக்கு ஒரு ஆண் அம்மாவாசி என்பவரின் பிரேதத்தை சடலக்கூறாய்வு செய்தேன். மேற்படி மேலூர் காவல் நிலைய சம்பந்தப்பட்டது. மேற்படி பிரேதத்தில் ஒரு கருப்பு மச்சம் வலது மார்பகத்திற்கு கீழ் காணப்பட்டது. மற்றொரு மச்சம் தொப்புளுக்கு கீழ் காணப்பட்டது. மேற்படி இறந்து போன நபருக்கு வயது சுமார் 50 வயதிருக்கும். மேலூர் காவல் நிலைய குற்ற எண்.468/92 வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரேதம் மேற்படி ஆரோக்கியமான பிணம், கண்கள் திறந்திருந்தது. நாக்கு வாய்க்குள் இருந்தது.8,8/32 இருந்தது. முகவாய் இருக்கமாக இருந்தது. பிணவிறைப்பு தன்மை கைகால்களில் காணப்பட்டது. அவர் உடலில் கீழ்க்கண்ட வெளிக்காயங்கள் காணப்பட்டது.


1. 18செ.மீx6செ.மீx 6 செ.மீ அளவில் ஒரு வெட்டுக்காயம் கழுத்தின் முன்பகுதியில் காணப்பட்டது. அதில் கழுத்தின் சதைகள் மற்றும் மூச்சுக் குழாய் உணவு குழாய் வெட்டப்பட்டிருந்தது. செர்விகல் வெஷ்டிபுலா தைராய்டு கார்ட்டிலேஜ் - ம் வெளியே தெரிந்தது.

2. இடது கன்னத்தில் 10செ.மீ x 2செ.மீ x 2செ.மீ அளவில் வெட்டுக்காயம் காணப்பட்டது.


3. இடது பக்க பின் தலையில் டெம்பரல் ரிஜின் பகுதியில் ஒரு பெரிய வெட்டுக்காயம் இருந்தது. அது கபாலத்தின் அடிப்பாகம் வரையில் நீண்டிருந்தது. இடது காது வழியாக நீண்டிருந்தது.20x6x6 செ.மீ அளவில் காணப்பட்டது.

4. கழுத்தின் அடிப்பகுதியில் ஒரு வெட்டுக்காயம் 15 x 5 x5செ.மீ அளவில் காணப்பட்டது. அது இடது பக்க தாடை எலும்பு வரை நீண்டிருந்தது.

5. ஒரு வெட்டுக்காயம் 5x2x2 செ.மீ அளவில் பின்பக்கத்த்ஹில் (ஆர்சிபிட்டல்) காணப்பட்டது. அதே இடத்தில் மற்றொரு வெட்டுக்காயம் 3x2x1 செ.மீ அளவில் காணப்பட்டது. வஒரு வெட்டுக்காயம் பிராமன்ஷ் மேல் காணப்பட்டது. மற்றொன்று கீழ் காணப்பட்டது.


6. 5வது காயத்திற்கு கீழ் 6வது காயம் காணப்பட்டது.

7. சிதைந்த காயம் ஒன்று தோள்பட்டையிந் இன்புறம் இடது பக்க தோள்பட்டையில் காணப்பட்டது.3x2x1செ.மீ அளவில் இருந்தது.

8. மற்றொரு வெட்டுக்காயம் 6x4x2செ.மீ அளவில் வலது காதின் கீழ் காணப்பட்டது.

9. தோள்பட்டை மார்ஜினில் எலும்பு எல்லையில் 3x2x1செ.மீ அளவில் ஒரு சிதைந்த காயம் காணப்பட்டது.

10. வலது சுண்டு விரலில் நுனிப்பகுதி காணப்படவில்லை.


பிரேத உட்புற பரிசோதனை செய்தபோது

1. கேரோடிட் ஆர்ட்டிரேட் இரண்டு பக்கத்திலும் காணப்படவில்லை. அதன் கீழ் பகுதி வெட்டப்பட்டு வெளிப்புறமாக தெரிந்தது. செர்விகல் வெஷ்டிபுலா வெளியே தெரிந்தது.

2. தோரா க்க்ஷ் நுரையிரல் வெளிறி காணப்பட்டது. இருதயம் வெளிறி இருந்தது. இருதயத்திந் அறைகள் காலியாக இருந்தது.

3. வயிற்றில் சுமார் 200. மி.லி அளவில் சரியாக ஜீரணம் ஆகாத உணவு காணப்பட்டது. பகுதியாக ஜீரணித்த உணவு.

4. சிறுகுடல் காற்றில் உப்பி காணப்பட்டது. சிறு நீர் பையில் நீர் இல்லை. காலியாக இருந்தது.

5. லேரின்க்ஷ், கிலாட்டிஷ், ஒரு பகுதி காணப்படவில்லை.

6 தைராய்டு கார்ட்லிக்ஷ் இருந்தது. ஹைராய்டு எலும்பு காணவில்லை. கணையம் கல்லீரல் வெளிறி காணப்பட்டது.

7. இடது பக்க முன் மண்டை எலும்பு உடைந்து இருந்தது.டெம்பரல் எலும்பு. முன்பக்க மண்டை எலும்பு இடதுபக்கம் உடைந்து இருந்தது.மூளையில் எவ்வித காயமும் இல்லை.அது வெளிறி காணப்பட்டது.

மேற்படி நபர் அவருக்கு ஏற்பட்ட உயிர் காக்கும் உறுப்புக்களில் ஏற்பட்ட காயத்தினாலும், அதனல் ஏற்பட்ட ரத்தப்போக்கு மற்றும் அதிர்ச்சியினால் பிரேத பரிசோதனைக்கு முன் 10லிருந்து 11மணி நேரத்திற்கு முன்பாக இறந்திருக்கக் கூடும் என கருத்து தெரிவித்து பிரேத பரிசோதனை சான்று அ.சா..10 வழங்கினேன்.

( பக்கம் 117, 118)

நூல்: சென்னகரம்பட்டி கொலை வழ க்கு.
தொகுப்பு: பொ.இரத்தினம்( வழக்குரைஞர்)
விடியல் பதிப்பகம்
புத்தக வெளியீட்டகம்.
சாதி, தன் கருத்துக்களால் காவு வாங்கிய ஒரு உயிரின் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைதான் மேற்கண்டது. தலித்துக்கள் ஆதிக்க சாதியிடமிருந்து தங்களைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாது அரசிடமிருந்து தங்களைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வெடிக்கும் என்ற நிலையில்தான் சாதியம் இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. அதை அரசே ஊதிப் பற்ற வைக்கும்போது, மேற்கண்ட பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைகள்தான் இனி ஆளும் அரசின் சட்டப் புத்தகங்களாய் இருக்க முடியும்.


பரமக்குடி.........?மீண்டும் ‘சாதியப்’ பிரச்சினை குறித்து - ரங்கநாயகம்மா.

மீண்டும் ‘சாதியப்’ பிரச்சினை குறித்து - பலிக்கலாம் அல்லது பலிக்காமலும் போகலாம் வகை சீர்திருத்தவாதிகள்  (hit-or-miss reformer...